Eenheidsliefde beschreven door Albert Einstein

Albert Einstein, een woord vooraf

We kennen Albert Einstein allemaal als de geniale wetenschapper die de relativiteitstheorie heeft opgesteld en geschreven. Maar net als Isaac Newton of Benedictus de Spinoza, was Albert Einstein bezig met meer dan dat.

Einstein heeft een brief geschreven aan zijn dochter. Daarin beschrijft hij dat mensen hem in die tijd al amper konden volgen met zijn uitleg over de relativiteitstheorie, laat staan over het thema beschreven in die brief.

Hij vroeg zijn dochter Lieserl de brieven te bewaren totdat de mensheid ver genoeg gevorderd is om dit te kunnen accepteren. In de jaren 80 heeft de dochter de brieven gedoneerd aan de Hebreeuwse Universiteit in Jerusalem.

En dan nu de brief.

Eenheidsliefde beschreven door Einstein in een brief

Toen ik de relativiteitstheorie ontwikkelde, werd ik door maar heel weinig mensen begrepen. En dat zal ook het geval zijn met wat ik nu schrijf met de bedoeling dit aan de mensheid bekend te stellen. Het zal op misverstanden en vooroordelen stuiten.

Daarom vraag ik je om deze brieven zolang mogelijk geheim te houden, jaren, zelfs decennia lang, tot de wereld eraan toe is om te aanvaarden wat ik hieronder zal uitleggen.


Er is een ontzaglijke grote kracht in de werkelijkheid, waarvoor de wetenschap tot op heden geen formele uitleg voor gevonden heeft.

Het is een kracht die alle andere krachten omvat en regeert, die sterker is dan enig ander fenomeen in het universum en die door ons nog altijd niet geïdentificeerd is.

Deze universele kracht is de LIEFDE.

Toen wetenschappers naar een allesomvattende theorie over het universum zochten, vergaten ze de meest krachtige, onzichtbare macht.

Liefde is licht, dat iedereen verlicht die liefde geeft en ontvangt.

Liefde is zwaartekracht, want het maakt dat mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen.

Liefde is kracht, want het versterkt het beste in ons, en het maakt dat de mensheid niet in blinde zelfzucht ten onder gaat.

Liefde ontvouwt en openbaart. Voor de liefde leven en sterven wij.

Liefde is God en God is liefde. Deze kracht geeft verheldering en betekenis aan alles in het leven.

Dit is de variabele die we te lang over het hoofd hebben gezien, mogelijk omdat we bang voor liefde zijn omdat dit de enige energie in het universum is die niet door onze wil wordt gedreven.

Om liefde zichtbaar te maken, heb ik een eenvoudige wijziging aangebracht in de formule waar ik het meest bekend om geworden ben.

Als we in plaats van E = mc2 aannemen dat de energie waarmee we de wereld kunnen genezen, verkregen kan worden door liefde die vermenigvuldigd wordt met de snelheid van het licht, komen we tot de conclusie dat liefde de grootste kracht in het universum is, omdat zij geen grenzen kent.

Na het falen van de mensheid in het gebruiken en beheersen van andere krachten in het universum, die zich intussen tegen ons gekeerd hebben, is het van de grootst mogelijke urgentie dat we onszelf met een ander soort energie voeden…

Als we willen dat de mensheid overleeft, als we betekenis en zin in het leven willen vinden, als we de wereld willen redden en elk levend wezen dat de aarde bewoont, is liefde het enige antwoord.

We zijn misschien nog niet in staat om een liefdesbom te produceren, een krachtig genoeg wapen waarmee we alle haat, zelfzucht en hebzucht die onze planeet vernietigt, volkomen uit kunnen delgen.

Maar elk mens draagt een kleine, maar krachtige bron van liefde in zich en deze energie wil niets liever dan vrijkomen.

Wanneer we leren om deze universele energie te schenken en te ontvangen, lieve Lieserl, dan zullen we bewezen hebben dat de liefde alles overwint en alle grenzen kan overschrijden, want liefde is het wezen van het leven.
Ik betreur het diep, dat ik niet in staat ben geweest om datgene wat in mijn hart leeft, tot uiting te brengen.

Maar mijn hart heeft al mijn levensdagen voor jou geklopt.

Misschien is het te laat voor verontschuldigingen, maar aangezien tijd relatief is, wil ik je toch zeggen dat ik van je hou en dat ik dankzij jou het ultieme antwoord gevonden heb!”


Je vader, Albert Einstein

Even voorstellen
Mijn naam is Sebastiaan Kahle-Schoenaker.

Ik help mensen met burn-out klachten, entiteiten, lichamelijke klachten en blokkades door het geven van healing-reading-coaching.
Download hier gratis de chakra healing gids
Ga aan de slag met het ontdekken van jezelf. Ontdek waar jij nu bewustwording op mag krijgen en weet vervolgens wat je er zelf aan kan doen.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sebastiaan Kahle Schoenaker
Copy link